dimecres, 19 de juny de 2019

TUTORIA
El proper divendres 21 de juny TOTS els alumnes han de venir a les 12 del migdia a recollir les notes finals.
El divendres 28 els alumnes que hagin suspès alguna assignatura en les notes finals, hauran de venir a recollir les definitives a la mateixa hora.

diumenge, 16 de juny de 2019

Recuperacions de setembre al juny

Mates: el dimarts dia 18/06/2019 a les 8.30h
Biologia/química: el dimecres dia 18/06/2019 a les 8.30h.

divendres, 14 de juny de 2019

CIÈNCIES SOCIALS I VALORS.

Es recorda que el proper dilluns dia 17 els alumnes que els calgui faran l'examen de recuperació general. Els alumnes implicats han estat informats particularment i han rebut informació dels continguts i de l'estructura de l'examen.

A aquells alumnes que els resti pendent el lliurament de treballs ho hauran de fer també el mateix dia i a la mateixa hora. Aquesta data és IMPRORROGABLE.

dilluns, 10 de juny de 2019

Recuperació de les Assignatures de ciències al juny.

Matemàtiques juny:
S'ha de fer un dossier que entregará el professor i surtiran preguntes d'quest a l'examen.
Química juny: 
1r trimestre: dossier a preparar dels temes  2,3 en full blanc + fitxa de factors de conversió.
2n trimestre: dossier a preparar dels temes 4, 5 en full blanc + fitxa de factors de conversió.
3r trimestre: dossier a preparar dels temes 6, 7, en full blanc + fitxa de factors de conversió.
Hi haurà un petit examen de factors de conversió i preguntes sobre els temes preparats.
Biologia juny:
1r trimestre dossier a preparar dels temes 1, 2,3 en full blanc.
2n trimestre dossier a preparar dels temes 4, 5,6 en full blanc.
3r trimestre dossier a preparar dels temes 7, 8,9 en full blanc. 

diumenge, 9 de juny de 2019

CULTURA CLÀSSICA
Ja estan penjades en Alèxia les notes de l'examen de les unitats 8-10. Tots aprovats. Felicitats. Molt orgullós de vosaltres.

"Quod discis, tibi discis"
Petroni.
CIÈNCIES SOCIALS
Ja estan penjades en Alèxia les notes del comentari de text d'economia.

divendres, 7 de juny de 2019

CIÈNCIES SOCIALS
La recuperació del tercer trimestre serà el proper dimecres 12 de juny. Els alumnes que tinguin treballs pendents corresponents a aquest trimetre els hauran de lliurar aquest dia.

El dilluns 17 de juny es farà un recuperació general de Ciències Socials i de Valors. A part de l'examen els alumnes que tinguin qualsevol treball pendent l'hauran de lliurar aquest dia de forma improrrogable.

Els alumnes seran informats de com serà l'examen i què hauran d'estudiar per a la seva superació.