dimarts, 26 de juny de 2018

EXÀMENS DE RECUPERACIÓ DE SETEMBRE 2018
                              RECUPERACIONS DE SETEMBRE  2018


       
                         DILLUNS, DIA 3

               9-10,30:           MATEMÀTIQUES
               10,30-12,00 :   SOCIALS / ED.CÍVICA
               12,00-13,30:    CATALÀ / ED. FÍSICA

                         DIMARTS , DIA 4

               9-10,30:          CASTELLÀ / BIOLOGIA
              10,30-12,00:    ANGLÈS / FÍSICA-QUÍMICA
              12,00-13,30:   TECNOLOGIA / PLÀSTICA / OPTATIVES

dilluns, 25 de juny de 2018

SUFICIÈNCIA (RECUPERACIÓ) LLENGUA CATALANA - setembre 2018

L'examen de suficiència de català serà el dilluns 3 de setembre a les 12:00.

Cal presentar el qüestionari de recuperació sencer i fer l'examen. Les activitats del qüestionari de suficiència les teniu a: www.catalaseda.blogspot.com
SUFICIÈNCIA (RECUPERACIÓ) LLENGUA ANGLESA - setembre 2018

L'examen de suficiència (recuperació) de català serà el dimarts 4 de setembre a les 10:30 am.

Cal presentar el qüestionari de suficiència (recuperació) sencer i fer l'examen. El qüestionari de suficiència (recuperació) el teniu a: www.englishseda.blogspot.com
SUFICIENCIA (RECUPERACIÓN) LENGUA CASTELLANA - setiembre 2018

El examen de suficiencia (recuperación) de castellano será el martes 4 de setiembre a las 9:00 am.

Hay que presentar el cuestionario de suficiencia (recuperación) entero y hacer el examen. Las actividades del cuestionario de suficiencia (recuperación) lo tenéis en: www.castellanoseda.blogspot.com

dijous, 21 de juny de 2018

DOSSIER PER PUJAR/MANTENIR EL NIVELL DE MATES

És molt recomanable  pujar o mantenir el nivell de mates durant l'estiu per arribar als curs vinent en plena forma. Us recomano descarregar el dossier i dedicar-li cada dia 30 min durant l'estiu.


Descarrega aquí el dossier per pujar el nivell de mates.

dimecres, 13 de juny de 2018

Recuperacions de juny i setembre 2018

Recuperacions de juny i setembre 2018
20 de juny
3 o 4 setembre

Matemàtiques Juny:
Matemàtiques setembre
S'han de fer dos dossier a l'estiu de manera intercalada i s'han de presentar al setembre amb el 50% minim fet  de cadascú d'aquest.

1r dossier: 
Matemàtiquescomuns.
2n dossier: Preparacióde competències bàsiques.
Al setembre es farà un examen del contigut dels dossiers.

Química juny/setembre: 
1r trimestre dossier a preparar dels temes 1, 2,3 en full blanc + fitxa de factors de conversió feta.
2n trimestre dossier a preparar dels temes 4, 5,6 en full blanc + fitxade factors de conversió feta.
3r trimestre dossier a preparar dels temes 7, 8, en full blanc + fitxade factors de conversió feta.
Amb més d'un trimestre, el dossier és acumulatiu
Biologia juny/setembre:
1r trimestre dossier a preparar dels temes 1, 2,3 en full blanc + examen oral de l'unitat que vulguis
2n trimestre dossier a preparar dels temes 4, 5,6 en full blanc + examen oral de l'unitat que vulguis
3r trimestre dossier a preparar dels temes 7, 8,9 en full blanc + examen oral de l'unitat que vulguis
Amb més d'un trimestre, el dossier és acumulatiu però l'examen oral de l'unita que vulguis.

dimarts, 12 de juny de 2018

CIÈNCIES SOCIALS
Ja estan penjades en Alèxia les notes de l'examen de les unitats 9-10.