diumenge, 20 de gener de 2019

CIÈNCIES SOCIALS

CRITERIS D'AVALUACIÓ
2n. Trimestre.
Durant aquest trimestre estudiarem les  unitats  3-4, 5-6 i 7-8  del llibre.

CONCEPTES:  Farem quatre exàmens. Un per cada dues unitats i un comentari de text.
Els exàmens de les unitats es basaran en sengles qüestionaris de sis preguntes cadascun. Es alumnes tindran una setmana per a fer els qüestionaris a casa i seran lliurats al professor per a ser corregits. Posteriorment se'ls tornarà als alumnes i s'establirà el dia d'examen (normalment una setmana després). L'examen consistirà a desenvolupar tres de les preguntes fetes en els qüestionaris.

La nota mitjana dels quatre exàmens constituirà la nota de conceptes i representarà el 80% de la nota global.

PROCEDIMENTS: Els alumnes realitzaran tres qüestionaris d'examen que seran corregits pel professor que avaluarà: El contingut de les respostes, la presentació general, la cal·ligrafia, l'ortografia, que estiguin totes les preguntes contestades i la puntualitat del lliurament.
La nota mitjana dels dos qüestionaris constituirà la nota de procediments i representarà el 10% de la nota global.

ACTITUD: Finalment i per tal d'avaluar l'actitud es valorarà el comportament de l'alumne a classe, el seu grau d'atenció, la cura posada en la realització dels exercicis tant els de classe com els altres, el seu grau d'implicació en el lliurament dels treballs  així com en la realització del exàmens.
La nota d'actitud representarà el 10% de la nota global.

dimarts, 15 de gener de 2019

CULTURA I VALORS CÍVICS
Els alumnes lliuraran el treball sobre l'audiovisual el dimarts dia 29 de gener.

dimecres, 12 de desembre de 2018

CULTURA CLÀSSICA
Ja estan penjades en Alèxia les notes de l'examen de les unitats 1-4.

dimecres, 28 de novembre de 2018

CIÈNCIES SOCIALS
Ja estan penjades en Alèxia les notes del comentari de text sobre Fray Bartolomé de las Casas.

dilluns, 26 de novembre de 2018

CASTELLANO

Examen de las unidades 3 y 4 el próximo
lunes 3 de diciembre.