dijous, 21 de juny de 2018

DOSSIER PER PUJAR/MANTENIR EL NIVELL DE MATES

És molt recomanable  pujar o mantenir el nivell de mates durant l'estiu per arribar als curs vinent en plena forma. Us recomano descarregar el dossier i dedicar-li cada dia 30 min durant l'estiu.


Descarrega aquí el dossier per pujar el nivell de mates.

dimecres, 13 de juny de 2018

Recuperacions de juny i setembre 2018

Recuperacions de juny i setembre 2018
20 de juny
3 o 4 setembre

Matemàtiques Juny:
Matemàtiques setembre
S'han de fer dos dossier a l'estiu de manera intercalada i s'han de presentar al setembre amb el 50% minim fet  de cadascú d'aquest.

1r dossier: 
Matemàtiquescomuns.
2n dossier: Preparacióde competències bàsiques.
Al setembre es farà un examen del contigut dels dossiers.

Química juny/setembre: 
1r trimestre dossier a preparar dels temes 1, 2,3 en full blanc + fitxa de factors de conversió feta.
2n trimestre dossier a preparar dels temes 4, 5,6 en full blanc + fitxade factors de conversió feta.
3r trimestre dossier a preparar dels temes 7, 8, en full blanc + fitxade factors de conversió feta.
Amb més d'un trimestre, el dossier és acumulatiu
Biologia juny/setembre:
1r trimestre dossier a preparar dels temes 1, 2,3 en full blanc + examen oral de l'unitat que vulguis
2n trimestre dossier a preparar dels temes 4, 5,6 en full blanc + examen oral de l'unitat que vulguis
3r trimestre dossier a preparar dels temes 7, 8,9 en full blanc + examen oral de l'unitat que vulguis
Amb més d'un trimestre, el dossier és acumulatiu però l'examen oral de l'unita que vulguis.

dimarts, 12 de juny de 2018

RECUPERACIÓ LLENGUA ANGLESA - JUNY 2018

L'examen de suficiència d'anglès serà el proper dimecres 20 de juny.
Cal presentar el qüestionari de recuperació sencer.
Qui només tingui un trimestre suspès, només haurà de presentar el qüestionari, però si aquest no està complert i ben executat, l'alumne/a, al setembre, haurà de presentar-lo i, a més, haurà de fer l'examen de suficiència.
El qüestionari de suficiència el teniu a: www.englishseda.blogspot.com
RECUPERACIÓ LLENGUA CATALANA - juny 2018

L'examen de suficiència de català serà el proper dilluns 18 de juny.
Cal presentar el qüestionari de recuperació sencer.
Qui només tingui un trimestre suspès, només haurà de presentar el qüestionari, però si aquest no està complert i ben executat, l'alumne/a, al setembre, haurà de presentar-lo i, a més, haurà de fer l'examen de suficiència.
Les activitats del qüestionari de suficiència les teniu a: www.catalaseda.blogspot.com
RECUPERACIÓN LENGUA CASTELLANA - junio 2018

El examen de suficiencia de castellano será el próximo martes 19 de junio.
Hay que presentar el cuestionario de recuperación entero.
Quien solo tenga un trimestre suspendido, solo tendrá que presentar el cuestionario, pero si este no está completo y bien ejecutado, el/la alumno/a, en setiembre, tendrá que presentar lo y, además, tendrá que hacer examen de suficiencia.
Las actividades del cuestionario de suficiencia lo tenéis en: www.castellanoseda.blogspot.com
CIÈNCIES SOCIALS
Ja estan penjades en Alèxia les notes de l'examen de les unitats 9-10.

dijous, 7 de juny de 2018

CULTURA I VALORS MORALS

Els alumnes que tinguin treballs pendents  o hagin de  fer el comentari de recuperació , la data serà el  ddimarts dia 12 de juny.