dijous, 15 d’abril de 2021

 CIÈNCIES SOCIALS

Els alumnes faran l'examen de les unitats 5-6 dilluns 26 d'abril.

dilluns, 12 d’abril de 2021

  CATALÀ

L'examen de la unitat 7 de llengua catalana serà el

divendres 23 d'abril.

S'ha de presentar qüestionari.

divendres, 26 de març de 2021

TUTORIA

A dia d'avui, divendres 26 de març, han estat adreçades a llurs correus les notes corresponents al segon trimestre.

diumenge, 21 de març de 2021

 CIÈNCIES SOCIALS

Ja estan penjades en Alèxia les notes del comentari de text.

 

dimarts, 16 de març de 2021

 CIÈNCIES SOCIALS  i  CULTURA I VALORS

Tots els alumnes que tinguin pendent el lliurament d'algun qüestionari de Ciències Socials o treball de Cultura i Valors de l'actual trimestre els hauran de presentar al professor el dilluns dia 22 de març en horari de matí o de tarda. Aquesta data és improrrogable. Hi  ha penjada al taulell d'anuncis de la classe el llistat dels alumnes implicats.

divendres, 12 de març de 2021

 VALORS SOCIALS I CULTURALS

El dimarts  16 faran els alumnes la prova de comprensió lectora, Es recorda que és imprescindible portar els textos implicats.

 CIÈNCIES SOCIALS

Els dilluns 15 de març faran els alumnes el comentari de text. Es recorda que és imprescindible portar els dos textos aquell dia.