dimecres, 9 de novembre del 2022

dijous, 3 de novembre del 2022

Data examen de Biologia

 Data d'examen: dimarts 8 de novembre de 2022. 

             Unitat 1 de biologia. Una part és tipus test i després un tema a desenvolupar que ja saben prèviament.

divendres, 7 d’octubre del 2022

Data d'examen de Química

Divendres 14/10/2022 Examen de química:

Entra la unitat 1:  factors de conversió, notació científica, mètode científic, utensilis de laboratori, normes de seguretat al laboratori, ...

dijous, 30 de juny del 2022

Dossier d'estiu de matemàtiques

 Aquest dossier és obligatori per les persones que hagin tret un 6 o menys i serà voluntari per les persones que hagin tret un set o més. S'entregarà el dilluns 19 de setembre i es farà un petit control per tothom que tindrà un 10% de la nota de trimestre. 

                            

                                                                Descarregar dossier
dimarts, 14 de juny del 2022

Dates de recuperacions de curs de ciències

 Les dates de les recuperacions de curs de la part de ciències  són les següents :

dilluns dia 20 de juny.


Matemàtiques: 

Es fa un examen global que inclou, sistemes, ecuacions 1r i 2n grau, potències i arrels, polinomis, pitàgoras, geometria-poligons, àrea i perímetre, estadística i probabilitat.

Biologia: 

Presentació d'un dossier en full en blanc per trimestre suspès. 1rT-unit2, 2T-unit4, 3T-unit6.

Química:

Presentació d'un dossier en full en blanc per trimestre suspès. 1rT-unit2, 2T-unit3, 3T-unit4.

divendres, 10 de juny del 2022

 CIÈNCIES SOCIALS

Ja estan penjades en Alèxia les notes del Comentari de Text.

dijous, 9 de juny del 2022

 

 CIÈNCIES SOCIALS

L'examen de recuperació final serà divendres dia 17. Aquest dia hauran de ser lliurats tots els treballs pendents de tot el curs tan de Socials com de Valors. A classe hi ha penjada un llista on figuren els alumnes que han de recuperar i els treballs pendents que han de lliurar.