diumenge, 20 de juny de 2021

 TUTORIA

Els alumnes són convocats a classe el proper dimarts 22 a les 12 del migdia.

dimarts, 15 de juny de 2021

 CIÈNCIES SOCIALS - VALORS

A dia d'avui 15 de juny s'ha comunicat als alumnes quins d'ells no han superat les recuperacions i han d'anar a la PROVA FINAL EXTRAORDINÀRIA que es realitzarà el proper dilluns dia 21. Al suro de l'aula es troba una llista amb els noms del alumnes i els treballs que han de lliurar el dia abans esmentat. Cada alumne afectat té un document on s'exposa què han d'estudiar i com serà l'examen. Es recorda que no presentar-se el dia de la prova suposarà el SUSPENS automàtic.

divendres, 11 de juny de 2021

Recuperacions de ciències

 


QUÍMICA

Dimecres 16 de juny.

Es presenten els alumnes que els hi han quedat 2 o més trimestres.

Han de presentar les unitats 1, 3 resumides en full blanc i presentar un examen de factors de conversió i d’omplir taula d'elements  com per example, pag 67 del llibre.

 

BIOLOGIA

Dijous 17 de juny.

Es presenten els alumnes que els hi han quedat 2 o més trimestres.

Han de presentar les unitats 2, 3 i 4 resumides en full blanc sense dibuixos i estudiar la unitat 4 per examen.

 

MATEMATIQUES

Dimecres 16 de juny.

Es presenten a examen de recuperació de tot el curs

Es presenten els alumnes que els hi han quedat 2 o més trimestres.

 (S’haurà d’entregar al professor tots els exercicis practicats per aquest examen en full blanc.)

 

Es presenten a examen de recuperació del 3r trimestre.

(S’haurà d’entregar al professor tots els exercicis practicats per aquest examen en full blanc.)

dimecres, 9 de juny de 2021

CIÈNCIES SOCIALS

L'examen extraordinari de recuperació general serà dilluns 21 de juny.

 CULTURA CLÀSSICA

La recuperació de les tres avaluacions pendents serà dimarts dia 15. La recuperació extraordinària serà divendres dia 18.

dimarts, 8 de juny de 2021

CIÈNCIES SOCIALS

Es recorda als alumnes que el proper divendres dia 11 tindran la recuperació de la segona avaluació i el dilluns 14 ho faran de la tercera. Al tauló d'anuncis de la classe hi ha una llista amb els alumnes que les han de fer, els treballs pendents que tinguin i les unitats que han de recuperar. Aquell dia hauran de lliurar els treballs pendents que corresponen a les dites avaluacions tant de Socials com de Valors.

 CULTURA CLÀSSICA

Ja estan penjades en Alèxia les notes de l'examen de les unitats 8-10.